veersecourant.nl


Paauwenburg en omgeving paauwenburgkrant.nl voor meer informatie uit de regio

lees verder

Een kijkje in de ZB, ga je mee?
Op 19 januari 2018 om 14.00 uur wordt er een rondleiding gegeven in het gebouw van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland aan de Kousteensedijk 7 in Middelburg. Enthousiaste medewerkers leiden je in ongeveer twee uur rond.

Tijdens de rondleiding kom je op plaatsen waar je normaal niet mag komen, zoals achter de schermen bij de sorteermachine. Je hoort onder andere over het gekozen interieur, wat je allemaal kunt lenen, hoeveel boeken er in het gebouw staan en wat er in onze kluis ligt.

Aanmelden via info@dezb.nl met opgave van het aantal personen.

Gerco Blok in raad van bestuur Emergis
Gerco Blok treedt per 1 januari 2018 toe tot de raad van bestuur. Hij volgt Rick Mentjox op die zijn bestuurdersrol na acht jaar beëindigt.

Gerco (40) woont met zijn gezin in Middelburg. Hij is opgeleid als psychiater bij Meerkanten GGZ en het Pieter Baan Centrum. Vanaf 2009 is hij als psychiater werkzaam geweest bij Emergis op verschillende afdelingen en sinds oktober 2011 ook als geneesheer-directeur. Daarnaast is hij sinds 2016 lid-beroepsgenoot van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg.

De raad van toezicht is trots dat wij binnen Emergis de kwaliteit in huis hebben om een collega ‘uit de eigen gelederen’ aan te kunnen stellen. Gerco heeft de competenties om de rol van bestuurder op zich te nemen, hij is inhoudelijk gedreven en goed bekend in en met het werkveld van de geestelijke gezondheidszorg in Zeeland en daarbuiten. Hij heeft de ambitie om de veranderingen die drie jaar geleden bij Emergis zijn ingezet, door te zetten.

Beeldbank Archeologie toont 3.500 vondsten uit Zeeuws Archeologisch Depot
Een selectie van 3.500 bijzondere archeologische vondsten uit het Zeeuws Archeologisch Depot is online te raadplegen via de website van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland: www.scez.nl/beeldbankarcheologie. Dankzij een grootse inhaalslag zijn circa 34.000 Zeeuwse bodemvondsten de afgelopen jaren geregistreerd en met gegevens van herkomst vastgelegd in een databasesysteem. Een fraaie selectie hieruit is nu via de Beeldbank Archeologie online te bekijken.

Zeeuws Archeologisch Depot

I
n het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) zijn vele duizenden bodemvondsten opgeslagen. Deze zijn afkomstig uit honderden kleine en grote onderzoeken en opgravingen in Zeeland van de afgelopen 60 jaar. De collectie bevat ruim 3.000 dozen met archeologische vondsten die in ouderdom variëren van circa 100.000 jaar tot 100 jaar oud. De meeste vondsten zijn van keramiek. Minder groot is de collectie glas, metaal en organisch materiaal.
Het ZAD beheert de archeologische collectie van de Provincie Zeeland en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. In de laatste collectie bevinden zich vondsten die soms al circa 150 jaar geleden gedaan zijn. Het ZAD archiveert ook de door archeologen verzamelde gegevens van opgravingen en onderzoek, zoals de documentatie over de exacte vindplaats, de vondstomstandigheden, de tekeningen, foto’s en de rapporten van archeologisch onderzoek. Zo blijft alle informatie centraal behouden en toegankelijk voor verder wetenschappelijk onderzoek. De verzamelde gegevens van de documentatie zijn opgeslagen in het databaseprogramma ArcheoLINK.


Geregistreerd en ontsloten
De laatste jaren is er hard gewerkt om de registratieachterstanden, die in de loop van de jaren waren ontstaan, in te lopen en de gegevens vast te leggen. Alle vondsten en vondstendozen staan inmiddels geregistreerd in het databasesysteem The Museum System (TMS). Ook zijn er van de fraaiste voorwerpen foto’s gemaakt die eveneens aan de TMS-database zijn gekoppeld. Dankzij het achterstandenproject ‘Probleemloos Toegankelijk’ kan nu een aantrekkelijk deel van de collectie worden gepresenteerd via de nieuwe digitale beeldbank van het Zeeuws Archeologisch Depot: www.scez.nl/beeldbankarcheologie.
In de Beeldbank Archeologie zijn de 3.500 meest aansprekende Zeeuwse bodemvondsten ontsloten met informatie over de herkomst. De omvang van de beeldbank neemt maandelijks toe; nieuwe aanwinsten uit recente opgravingen worden dan hieraan toegevoegd. In de Beeldbank Archeologie kan worden gezocht op periode, vindplaats, voorwerp en materiaal. Ook zijn de gegevens van de twee collecties die in beheer van de SCEZ zijn afzonderlijk te raadplegen. Bij ‘Topvondsten’ is een greep uit de meest opmerkelijke bodemvondsten van Zeeland te zien. rijwilligers in de archeologie (www.awn-archeologie.nl) en de SCEZ (www.scez.nl).


Winterwedstrijden Watersportvereniging Arne
Watersportvereniging Arne introduceert een voor Zeeland en omstreken unieke serie upwind-downwind korte baan winterwedstrijden voor kajuitboten met railing op het Veerse Meer tussen de haven van Oostwatering en de Veerse dam.
Het is water met een beschut karakter, wat betekent dat wedstrijden niet snel afgelast worden.


Na het stoppen van de upwind-downwind wedstrijden bij de Grevelingencup in het Grevelingenmeer kwam de vraag van wedstrijdzeilers bij Watersportvereniging Arne om deze wedstrijden op het Veerse Meer te organiseren.
Inmiddels zijn er al 14 zeilteams ingeschreven, waaronder de Eredivisie zeilen teams van Wolphaartsdijk en Breskens.
Voor het publiek zijn de wedstrijden vanaf de wal goed te volgen.

De baan zal maximaal 40 minuten zijn voor de snelste boot. Boven een spreader en onder een gate.
Gestreefd wordt naar minimaal drie starts op een dag. Optimaal voor tactisch varen en boat handling!
Rating: SW voor alle deelnemers met parallel ORC triple scoring voor gemeten boten.

Wedstrijddata

17 december 2017
28 januari 2018
25 februari 2018
25 maart 2018
22 april 2018

Alle informatie vind je op https://www.wvarne.nl/zeilwedstrijden/winterwedstrijden/.

Karttalent Niek van den Berge (9) uit Heinkenszand bereidt zich voor op halve finale
Zaterdag 18 november: Talentscouting trainingsdag halve finalisten bij Kartcentrum Lelystad

Op zaterdag 18 november volgt Niek van den Berge (9) uit Heinkenszand, één van de negen overgebleven deelnemers aan de Formido Talentscouting een belangrijke training bij Kartcentrum Lelystad. De training bestaat uit techniektraining op het circuit, media- en presentatietraining en opdrachten voor sponsor-finding en signeersessies. De trainingsdag wordt georganiseerd in aanloop naar de halve finale die plaats vindt op zaterdag 23 december, waarna de grote finale op 13 januari tijdens de Kartbeurs in Lelystad. De Formido Talentscouting werd vorig jaar voor het eerst gehouden en is speciaal bedoeld voor karttalenten tussen 7 en 10 jaar, die nog geen wedstrijdlicentie hebben. In juli en augustus 2017 zetten bijna 400 kinderen een tijd neer bij Kartcentrum Lelystad. Daarvan gingen de 12 provinciesnelsten samen met de overall snelste door naar de kwartfinale. Op 18 november komen de winnaars van de kwartfinale bijeen in Lelystad. Meer informatie: www.kartcentrumlelystad.nl/formido-talentscouting

Sexy boerinnen promoten boer van de toekomst
Agrarische schoonheden vragen aandacht voor positivisme omtrent de sector

Terwijl velen de discussies omtrent fipronil, de invoer van fosfaatrechten en een ministerie van Landbouw blijven voeden, worden er pikante pogingen gedaan het tij te doen keren. Op de zevende uitgave van de jaarlijkse boerinnenkalender trachten wederom vijftien schaars geklede schoonheden de agrarische sector aantrekkelijker te maken. De aandacht die zij ermee verkrijgen, wordt ingezet om juist positieve ontwikkelingen in de sector te belichten. Zo leeft ‘de boer van de toekomst’ volgens hen maar ook National Geographic in Nederland.

De selectie die het voortouw neemt in deze strijd is gekozen uit maar liefst 214 vrijwillige aanmeldingen. Tien van de twaalf provincies zijn vertegenwoordigd op de jaarlijkse uitgave. De organisatie achter de kalender breidt haar platform en bereik steeds verder uit om het positivisme te verspreiden. Middels de kalender en een online serie genaamd “Nyncke zegt ho(o)i” vragen zij Nederland trots te zijn op de agrarische sector. Zo zijn Nederlandse boeren wereldwijde rolmodellen in duurzaamheid, hebben zij de laagste milieu-impact ter wereld, stevenen zij af op een record in zuivelexport en loopt het fosfaatreductieplan op koers.

Natuurlijk was het meemaken van zo’n leuke photoshoot een grote drijfveer, maar vind het daarnaast ook hoog tijd voor wat tegengas op allerlei negatieve berichtgevingen” vertelt model Martine, “Het is niet voor niets dat Nederlandse boeren internationaal als voorbeeld worden aangehaald”. De kalendermodellen zijn trots op hun agrarische afkomst, passie, werkwijzen en familiebedrijven. Middels hun deelname benadrukken én belichamen zij de schoonheden van het platteland op de veelbesproken agrarische pin-up kalender. Deze werd in 2011 initieel in het leven geroepen om het “lompe” imago van boerinnen op te vijzelen.  

Op vrijdag 6 oktober aanstaande verruilen de vijftien uitverkoren boerinnen hun overalls, stallen en dieren voor een rode loper, spotlight en avondjurk. Dan zullen zij namelijk tijdens het lanceringsfeest bij Pampus in Wilp gepresenteerd worden aan pers en publiek om vervolgens samen een feest te bouwen zoals alleen boeren dat kunnen. “Wellicht komen we daar wel gelijk een aantal geschikte kerels tegen voor de boerenkalender die we volgend jaar willen maken” vertelt initiatiefnemer Stef Bloo. Meer informatie op boerinnenkalender.nl.

Verdronken Valkenisse en vernieuwde website
De uitgave is het resultaat van een langlopend onderzoek naar het verdwenen laatmiddeleeuwse dorp op Zuid-Beveland. De boekpresentatie valt samen met de vernieuwing van de website VerdronkenZeeland.nl. Beide worden 27 september gepresenteerd bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in Middelburg.
De vernieuwde website VerdronkenZeeland.nl gaat in op de resultaten van nieuw onderzoek en andere activiteiten aangaande de verdronken geschiedenis van Zeeland.