veersecourant.nl


Paauwenburg en omgeving paauwenburgkrant.nl voor meer informatie uit de regio

lees verder

Beeldbank Archeologie toont 3.500 vondsten uit Zeeuws Archeologisch Depot
Een selectie van 3.500 bijzondere archeologische vondsten uit het Zeeuws Archeologisch Depot is online te raadplegen via de website van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland: www.scez.nl/beeldbankarcheologie. Dankzij een grootse inhaalslag zijn circa 34.000 Zeeuwse bodemvondsten de afgelopen jaren geregistreerd en met gegevens van herkomst vastgelegd in een databasesysteem. Een fraaie selectie hieruit is nu via de Beeldbank Archeologie online te bekijken.

Zeeuws Archeologisch Depot

I
n het Zeeuws Archeologisch Depot (ZAD) van de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) zijn vele duizenden bodemvondsten opgeslagen. Deze zijn afkomstig uit honderden kleine en grote onderzoeken en opgravingen in Zeeland van de afgelopen 60 jaar. De collectie bevat ruim 3.000 dozen met archeologische vondsten die in ouderdom variëren van circa 100.000 jaar tot 100 jaar oud. De meeste vondsten zijn van keramiek. Minder groot is de collectie glas, metaal en organisch materiaal.
Het ZAD beheert de archeologische collectie van de Provincie Zeeland en het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. In de laatste collectie bevinden zich vondsten die soms al circa 150 jaar geleden gedaan zijn. Het ZAD archiveert ook de door archeologen verzamelde gegevens van opgravingen en onderzoek, zoals de documentatie over de exacte vindplaats, de vondstomstandigheden, de tekeningen, foto’s en de rapporten van archeologisch onderzoek. Zo blijft alle informatie centraal behouden en toegankelijk voor verder wetenschappelijk onderzoek. De verzamelde gegevens van de documentatie zijn opgeslagen in het databaseprogramma ArcheoLINK.


Geregistreerd en ontsloten
De laatste jaren is er hard gewerkt om de registratieachterstanden, die in de loop van de jaren waren ontstaan, in te lopen en de gegevens vast te leggen. Alle vondsten en vondstendozen staan inmiddels geregistreerd in het databasesysteem The Museum System (TMS). Ook zijn er van de fraaiste voorwerpen foto’s gemaakt die eveneens aan de TMS-database zijn gekoppeld. Dankzij het achterstandenproject ‘Probleemloos Toegankelijk’ kan nu een aantrekkelijk deel van de collectie worden gepresenteerd via de nieuwe digitale beeldbank van het Zeeuws Archeologisch Depot: www.scez.nl/beeldbankarcheologie.
In de Beeldbank Archeologie zijn de 3.500 meest aansprekende Zeeuwse bodemvondsten ontsloten met informatie over de herkomst. De omvang van de beeldbank neemt maandelijks toe; nieuwe aanwinsten uit recente opgravingen worden dan hieraan toegevoegd. In de Beeldbank Archeologie kan worden gezocht op periode, vindplaats, voorwerp en materiaal. Ook zijn de gegevens van de twee collecties die in beheer van de SCEZ zijn afzonderlijk te raadplegen. Bij ‘Topvondsten’ is een greep uit de meest opmerkelijke bodemvondsten van Zeeland te zien. rijwilligers in de archeologie (www.awn-archeologie.nl) en de SCEZ (www.scez.nl).


OPROEP OPROEP OPROEP
Mag ik mij voorstellen, mijn naam is Cecilia.
Ik woon op dit moment in Twente, en zou graag een Holistisch praktijk aan woonhuis willen gaan opstarten.


Zelf heb ik 35 jaar aan zee gewoond en mis de zee enorm.
Daarom zoek ik met ingang van September een huurwoning in Veere voor onbepaalde periode.

Mijn wensen zijn:

Het liefst een vrijstaande huis, mag een gedeelte van een bewoonbare woonhuis zijn.
Een tuin, met een eigen ingang en dat ik mijn eigen meubels kan plaatsen.

Wie kan mij hier aan helpen?

Voor meer toelichting kunt u e-mailen naar; ceciliavanhaaren@gmail.com

20 scholen in Zeeland aan de slag met muziek
20 basisscholen in Zeeland ontvangen subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie om vanaf komend schooljaar aan de slag te gaan met muziek. Door heel Nederland zijn nu al ruim 1000 scholen die dankzij de subsidieregeling Impuls muziekonderwijs werken aan meer en beter muziekonderwijs.

De komende drie jaar kunnen de 20 scholen, verspreid over heel Zeeland, werken aan het verbeteren van hun muziekonderwijs, onder andere door samenwerkingen aan te gaan met partijen uit het muziekveld. Hiermee komt het totaal aantal scholen dat in de afgelopen twee rondes in Zeeland subsidie heeft ontvangen op 36. Zo zetten ook in deze provincie steeds meer scholen de toon! Kijk voor meer informatie op http://www.cultuurparticipatie.nl/impulsmuziekonderwijs

Gratis fysiotherapie voor reumapatiënten
Het specialistisch reumacentrum Reumazorg Zuid West Nederland is met diverse partijen in gesprek om gratis fysiotherapie voor haar chronische patiënten te gaan verzorgen. Voor veel patiënten zal dit goed nieuws zijn, omdat niet iedereen de behandelingen of een dure aanvullende verzekering kan betalen. Vooralsnog zullen de behandelingen alleen worden aangeboden aan patiënten met de ziekte van Bechterew (Axiale spondyloartritis). Later wordt de dienstverlening uitgebreid voor andere reumatische aandoeningen.

Fysiotherapie is onderdeel van het programma “Reumatologie in beweging” van Reumazorg Zuid West Nederland. RZWN werkt continue aan vernieuwende zorg die de kwaliteit van leven van onze patiënten in belangrijke mate verbetert. Een belangrijk onderdeel bij de behandeling is beweging.

Verdronken Valkenisse en vernieuwde website
De uitgave is het resultaat van een langlopend onderzoek naar het verdwenen laatmiddeleeuwse dorp op Zuid-Beveland. De boekpresentatie valt samen met de vernieuwing van de website VerdronkenZeeland.nl. Beide worden 27 september gepresenteerd bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) in Middelburg.
De vernieuwde website VerdronkenZeeland.nl gaat in op de resultaten van nieuw onderzoek en andere activiteiten aangaande de verdronken geschiedenis van Zeeland.