Plantdag hoogstamfruitbomen in dorpsboomgaard Serooskerke

Op vrijdag 24 november aanstaande is het een feestelijke dag voor de bewoners in Serooskerke. Dan plant wethouder Jaap Melse van de Gemeente Veere in de nieuwe dorpsgaard de eerste hoogstamfruitboom. Schoolkinderen van de Wegwijzer en bewoners helpen natuurlijk een handje mee met het planten en maken er samen een mooie boomgaard van.

Welkom!
De dorpsraad, de werkgroep met diverse bewoners, de school de Wegwijzer en Stichting Landschapsbeheer Zeeland, nodigen iedereen van harte uit aanwezig te zijn bij de start van de aanplant van een nieuwe hoogstamboomgaard met oude fruitrassen. Later komen er ook snoepstruikjes met bessen en kruiden. Het wordt een plek waar bewoners en wilde bijen van kunnen profiteren. Bewoners kwamen op het idee om op een stukje openbare grond van de gemeente een boomgaard te planten en zochten contact met Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Samen gingen ze enthousiast aan de slag om het idee verder uit te werken. De gemeente Veere wilde er medewerking aan verlenen en zo kon de werkgroep de plannen ook echt uit gaan voeren. Leerlingen van de school de Wegwijzer mochten een naam voor de nieuwe boomgaard bedenken. De werkgroep was erg verrast over de leuke namen die de leerlingen hebben verzonnen en maken op de 24e ook de nieuwe naam van de boomgaard bekend.

Dorpshuis in de open lucht

Een hoogstamboomgaard is een karakteristiek element in het landschap van Zeeland. Op landgoederen en buitenplaatsen op Walcheren waren ze vaak aanwezig. Het is een rijke bron van voedsel voor mens en dier. De openbare boomgaard in Serooskerke wordt een ‘dorpshuis in de open lucht’ waar bewoners samen appels, peren en pruimen kunnen oogsten. Een plek waar kinderen bessen kunnen proeven en samen mee kunnen helpen bij activiteiten die nodig zijn om de boomgaard goed te beheren. Vogels, vlinders en wilde bijen kunnen er ook een plekje vinden. Iedereen is welkom om mee te doen met het planten om 13.00 uur.

Programma
Om 13.00 uur verwelkomt Izaäk Geschiere namens de Dorpsraad en de werkgroep, de wethouder, bewoners en schoolkinderen en alle andere aanwezigen.
Daarna zal een medewerker van Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) van het project ‘Ieder dorp zijn boomgaard’ een korte toelichting geven bij de boomgaard met een instructie voor het planten van de bomen en struiken.
Aansluitend zal de heer Jaap Melse, wethouder van de gemeente Veere samen met twee leerlingen van groep 7 en 8 de eerste hoogstamfruitboom planten.
Daarna worden de overige bomen en struiken geplant waarbij iedere aanwezige mee mag helpen. Voor gereedschap en handschoenen wordt door SLZ gezorgd. Na afloop is er een hapje en drankje in de kantine.

Locatie:
Serooskerke , Bogerdweie 22, terrein ligt tussen de tuinen en de voetbalvelden
Parkeren: Er is een kleine parkeerplaats.

U bent van harte welkom!
Namens de werkgroep, de Dorpsraad, de school en Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland

Stichting Landschapsbeheer Zeeland is een professionele organisatie die zich sinds 1982 richt op het beheer en ontwikkeling van het Zeeuwse cultuurlandschap op terreinen van derden. Hiervoor werkt SLZ met veel vrijwilligers en bewonersparticipanten. Stichting Landschapsbeheer Zeeland heeft een CBF Keurmerk en is door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). www.landschapsbeheerzeeland.nl

  

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)