Winnaar Gouden Jirizaag

Vanmorgen (vrijdag 3 november) heeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland de Gouden Jirizaag uitgereikt aan vrijwilliger Herman Schrama. Hij ontving deze door SLZ uitgereikte jaarlijkse ereprijs om hem eens extra in het zonnetje te zetten en te bedanken voor zijn inzet voor het landschap.

De winnaar kreeg, met zijn hele werkgroep, een lunch aangeboden. Want de waardering van deze ene persoon is ook een blijk van waardering voor de gehele groep. Zonder een goede groep achter je, kan je niet veel in je eentje bereiken.

Herman Schrama

Herman heeft zich jarenlang met volle overgave ingezet voor de totstandkoming van het wandelnetwerk op Walcheren en het resultaat ligt er. Inmiddels zijn er vele duizenden wandelkaarten verkocht en weten wandelaars hun weg te vinden! Met zijn enorme terreinkennis speelde Herman een cruciale rol in de selectie en vaststelling van de routes.
Elke weg, elke minicamping, elke picknicktafel, Herman weet ze blindelings te vinden.

Daarnaast is hij bijzonder gemotiveerd en tactvol in het overleg met instanties als Staatsbosbeheer, Waterschap Scheldestromen, minicampings en SLZ medewerkers.
Én met de controleurs in de 17 regio's waarin het netwerk Walcherse dijken, duinen en watergangen is opgedeeld.

Herman is als mede-coördinator verantwoordelijk voor de vitaliteit van het netwerk en staat met het team voor het zorgvuldig onderhoud ervan. Ook controleert hij zelf regelmatig verschillende wandelroutes. Ook levert hij met teamleden bijdragen aan de organisatie van speciale dagen, zoals het wandelevent.

Met het sterke team herstelvrijwilligers, bij SLZ bekend als Groep Herman, worden knelpunten opgelost, reparaties uitgevoerd en verbeteringen aangebracht.
De Walcherse groep maakt zich ook al vele jaren sterk voor het onderhoud van Grenslinden in Zuid-Beveland. Verder werd een bijdrage geleverd aan het Amerikaanse vogelkersbeheer in het Oranjebosch bij Oostkapelle.

Inmiddels is Herman ook actief in het project Vrijwilligers op historische buitenplaatsen. In het eerste jaar is de aanleg van een moestuin gerealiseerd op buitenplaats Zeeduin bij Oostkapelle. De groep zorgt nu voor het onderhoud en de oogst.

Verrassing!

De werkgroepen, waarin Herman actief is, hebben eerder een uitnodiging ontvangen voor deze ochtend waarin stond dat zij kennis konden maken met de, sinds maart nieuwe, directeur van SLZ. Aansluitend zouden zij een lunch aangeboden krijgen, als dank voor de jarenlange samenwerking. Echter, de toespraak van de directeur was nét ten einde en toen kwam, onder tromgeroffel, de echtgenote van Herman binnen met de Gouden Jirizaag in haar armen. De voorzitter van de jury van de Gouden Jirizaag, benadrukte hoezeer SLZ haar vrijwilligers waardeert en dat dit moment werd aangegrepen om deze ereprijs uit te reiken. De jury beschreef waarom zij Herman tot winnaar van 2017 heeft benoemd. De Gouden Jirizaag werd overhandigd aan de winnaar, waarna de lunch werd aangevangen.

Nominaties
Tot 1 maart konden alle bij SLZ aangesloten vrijwilligers een collega-vrijwilliger/groep nomineren voor de Gouden Jirizaag. Uiteraard moest deze wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de genomineerde werkzaam moet zijn op een van de volgende terreinen met een accent op ‘veldwerk’:
- soortenbeheer (weidevogels, vleermuizen, amfibieën, vlinders, insecten, enz.)
- cultuurhistorie (inventarisatie, restauratie, beheer, oude fruitrassen, enz.)
- wandelnetwerk (ontwerp, aanleg, beheer, enz.)
- landschapsbeheer (knotten, hoogstamfruit, enz.)
Ook moet deze persoon/groep zich op verschillende manieren hebben onderscheiden (langdurig, speciaal thema, buitengewone inzet, etc.).

Jury
De afdeling Vrijwilligerswerk van SLZ heeft alle ingezonden nominaties gereduceerd tot 3 personen. De jury, die bestaat uit de winnaars van vorig jaar Stichting Open Duinen in de persoon van Ine van Leyenhorst, Bestuurslid SLZ Jo Timmers en beleidsmedewerker natuur en landschap bij de provincie René Steijn, is in de zomer bij elkaar gekomen om deze 3 genomineerden door te spreken. Op basis van de motivatie van de inzenders en de informatie van SLZ over deze genomineerden, hebben zij met z’n drieën besloten wie de winnaar is geworden.

Vrijwilligers
Duizenden Zeeuwen zetten zich in door middel van waardevol vrijwilligerswerk bij SLZ en vinden hier een leuke en zinvolle tijdsbesteding. Jaarlijks zijn vrijwilligers ruim 33.000 uur actief in het landschap. Op terreinen van overheden zijn we regelmatig actief met onze vrijwilligers. Ook op terreinen van natuurorganisaties zoals Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten komen we geregeld om te werken in de Zeeuwse natuur. Het gaat dan vaak om specialistische werkzaamheden zoals het maaien van rietlandjes of bloemdijken. Het economische belang van dit vrijwilligerswerk is enorm en zou met beroepskrachten onbetaalbaar zijn. Het vrijwilligerswerk groeit nog steeds. Indrukwekkend voorbeeld is hier de inzet van vrijwilligers voor aanleg en beheer van de wandelnetwerken. SLZ zorgt voor de professionele ondersteuning van deze vrijwilligers.

Foto van de winnaar: Herman Schrama

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)