‘Collectanten gezocht voor het Leger des Heils’

Van 27 november tot en met 2 december vindt de landelijke collecte voor het Leger des Heils plaats. Zo ook hier op Walcheren. Gelukkig zijn er al vrijwilligers die in die week voor ons de straat op gaan, maar we zijn nog hard op zoek naar versterking. Want hoe meer mensen collecteren, hoe meer mensen in nood we kunnen helpen.

Het Leger des Heils komt op voor kwetsbare mensen in de samenleving. We vinden dat iedereen erbij hoort en een kans verdient. Om te zorgen dat niemand buiten de boot valt organiseren we sociaal-maatschappelijke projecten. In crisissituaties biedt het Leger des Heils op Walcheren voedselpakketten, gratis kleding, huisraad en andere vormen van hulpverlening.

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom organiseert het Leger des Heils een deur-aan-deur collecte. Collecteer je mee? Uw/jouw hulp is nodig. Voor info en opgave: majoor Peter Schraa,
tel. 06-51217659. E-Mail: korps.walcheren@legerdesheils.nl

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)