Lezingenreeks 2: Een kleine (streek)taal met een grote stem

Streektaal of dialect staat niet los van de overkoepelende Nederlandse standaardtaal. Veel achtergrondinformatie over het Nederlands geldt ook voor onze dialecten. Om dit te illustreren organiseert de adviseur streektalen samen met enkele Vlaamse en Nederlandse taalkundigen een lezingenreeks over het Nederlands en zijn dialecten.

Deze lezingenreeks is het vervolg van de succesvolle reeks die in 2016-2017 werd gegeven. Deze tweede reeks lezingen kan worden gevolgd zonder voorkennis van de eerste reeks.

In deze lezingenreeks komen diverse onderdelen aan bod, zoals taal en politiek, geschiedenis van de taal, jongerentaal en dialect, het Zeeuwse dialect, maar ook het Afrikaans en de Zeeuwse sporen in Brazilië. De lezingenreeks (tien onderdelen) vindt plaats bij de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) .

Inschrijven en kosten

Deelnemers kunnen inschrijven voor de hele reeks of voor een of meer lezingen. Deelnemers die zich inschrijven voor de hele reeks krijgen voorrang als het aantal inschrijvingen te groot is. Aanmelden en informatie inwinnen kan bij de adviseur streektalen:
Veronique De Tier, v.de.tier@scez.nl.

Inschrijven kan tot 14 september 2017.
Na inschrijving ontvangen deelnemers een bevestigingsmail met nadere informatie.
De kosten voor de gehele reeks: 100 euro.
Donateurs van de SCEZ betalen voor de gehele reeks: 50 euro.
De kosten voor een of meerdere lezingen: 12,50 euro per lezing.

Een kleine (streek)taal met een grote stem (reeks II)
Ongeveer driewekelijks op dinsdag van 14.30–17.00 uur
SCEZ | Het Schuitvlot
Looierssingel 2, 4331 NK Middelburg
(Parkeren in omliggende parkeergarages)

  

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)