Alle innovaties voor de maritieme sector in één Vademecum

Veertien innovatieve grensverleggers uit de maritieme sector hebben hun kennis en ervaring gedeeld in een DENTANK. Resultaat? SHIP 2040, pioneers in the maritime sector’ een boek vol met direct toepasbare technische verbeteringen waarmee elk te (her)bouwen schip in de maritieme sector, emissie-loos en geluidloos kan gaan varen. Zelfs de optie schepen te bouwen met 100% herbruikbare materialen ligt, volgens de onafhankelijke technische ervaringsdeskundigen, nu al binnen bereik. Het denkproces werd gestart vanuit het instituut MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

MVO regisseert programma’s waarin de Nederlandse ambitie voor verduurzaming gestalte moet krijgen, de maritieme sector is er een van. Eind 2016 wendde Ludo van Well, jachtontwerper en innovator, zich tot MVO maritiem met het voorstel om de kennis van technische uitvindingen, waarvan al bekend is dat zij toegevoegde waarde bieden aan een circulaire aanpak voor de maritieme wereld, te bundelen en de effectieve werking ervan te visualeren. Van Well wist de meest relevante technische deskundigen om de tafel te krijgen. En omdat hij, als vakbroeder, ongestoord met de knappe koppen het gesprek kon voeren ontving hij, niet gehinderd door commerciële belangen, de innovatieve Tech-tekeningen, onderzoeksverslagen en kennis, uit de eerste hand. Kosten en baten voor uitvoering van de ambities werden inzichtelijk gemaakt met gebruik van een universele methodiek. Ze zijn als businessmodel uitvoerbaar voor iedereen in de sector die ervan bewust is dat de Nederlandse maritieme wereld het aan zichzelf verplicht is om boegbeeld te worden voor een circulaire vaarwereld. Mede vanuit het besef dat komende generaties niet mogen worden opgezadeld met de gevolgen van bovenmatige onverantwoorde CO2uitstoot.

SHIP 2040, is een internationaal pamflet waarin geen woord teveel staat. De 14 praktijk deskundigen die soms projecten onder handen hebben van miljarden investment in nieuw te bouwen Nederlandse schepen hebben zich oprecht en integer ingezet om nieuw ontdekte verbeteringen in een begrijpelijk compacte samenvatting te bundelen. Ieder heeft zijn/haar kennis onvoorwaardelijk afgestaan. Het boek is in de universele technische Engelse taal geschreven. Contactadressen staan erbij vermeld voor wie inhoudelijk vragen wil stellen. Het boek nodigt ertoe uit om in lezingen en toelichtingsbijeenkomsten erover in gesprek te gaan. Het is de uitnodiging aan de lezer om zich door de artist impressions, modellen en beschrijvingen te laten prikkelen en de maritieme sector, tot op het hoogste beslisniveau, te laten reageren. De schrijvers van SHIP 2040 nodigen uit tot kennisabsorptie van scheepsdesign, voortstuwing en energietoepassing, materialengebruik, ontmantelen en hergebruik van materialen, ecologisch slim scheepsontwerp, business (re)modelling en last but NOT least ‘hoe groen wilt u uw superjacht mijnheer de miljonair?’

Het vademecum is een samengesteld technisch handboek, uitgevoerd onder de restrictie; “Wie het idee heeft is gerechtigd het te houden”. Wat wil zeggen dat, wie wil discussiëren over de innovaties, er vragen over wil stellen, er opmerkingen over wil maken. Hij/zij zal zich tot de auteur van het idee moeten melden. Voor wie echt een bijdrage wil gaan leveren aan de instandhouding van de aarde en leven van de rente die het ons geeft, zal dát geen bezwaar zijn.

SHIP 2040, Pioneers in the Maritime Sector, Ludo van Well staat u graag te woord.
Contact via:
info@vanwelldesign.nl
Secretariaat Van Well Design mobile 0622591452

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)