Hoe krijg je natuur en structuur in je eigen kleine bosje?

Toekomstbomen, vlinderbosranden en selectief dunnen
Door eenvoudige en kleinschalige ingrepen kan ook een klein bosje weer interessant worden voor plant, dier én mens. Zoals door meerdere jaren ‘toekomstbomen’ vrij te zetten, vlinderbosranden te maken en selectief te dunnen ontstaat een variatie in het bomenbestand (dun/dik, verschillende soorten) en een vergroting van de biodiversiteit. Ook struiken, overige vegetatie, mossen en dieren spelen een belangrijke rol om te komen tot een aantrekkelijk en ecologisch bosje. Door de spreiding in het beheer over de jaren ontstaat er nooit een kaalslag.

Hoe is het zo gekomen
In Zeeland zijn redelijk wat kleinere bossen van 0,5 hectare (5.000 m2) tot 5 hectare.
Dikwijls weten eigenaren niet direct hoe ze het moeten onderhouden of is er niet genoeg tijd voor. Hierdoor kan het gebeuren dat bomen en struiken te dicht op elkaar blijven staan waardoor er een monotoon bos ontstaat met voornamelijk lange dunne bomen zonder zijtakken en onderbegroeiing.

Inventarisatie en uitvoering
Al meer dan 25 jaar geeft Stichting Landschapsbeheer Zeeland (SLZ) advies over onderhoud en uitvoering van inmiddels meer dan 130 bosjes. SLZ maakt een meerjarenplan aan de hand van de Potentiële Natuurlijke Vegetatie (PNV) en de inventarisatie van het bosje zelf. Het uitgangspunt is hierbij de aanwezige beplanting, want een bosje is meer dan alleen bomen.
Het uitvoerende werk kan door de SLZ-vrijwilligersploeg worden gedaan. Uiteraard alles in overleg met de eigenaar.

Vrijblijvend advies
Een medewerker van Stichting Landschapsbeheer Zeeland komt gratis langs om advies te geven aan eigenaren of beheerders van kleine bosjes over het onderhoud en de uitvoering daarvan. Zij worden hierin gesteund door de provincie Zeeland en de Nationale Postcode Loterij. Er wordt enkel een bijdrage gevraagd in de kosten indien de eigenaar een adviesplan wenst of de daadwerkelijke uitvoering van het werk door SLZ wil laten doen. Voor meer informatie zie: www.landschapsbeheerzeeland.nl of bel met 0113-230936.

foto 2016-Landschuurweg-RW-Bosje
Bosje met weinig biodiversiteit. Door eenvoudige maatregelen kan dit worden verhoogd. Foto: Robert Wielemaker

 

  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)