Drie locaties van WVO Zorg behalen internationaal Planetree Label

Dinsdag 14 februari hebben drie locaties van WVO Zorg het Planetree Label voor mensgerichte zorg toegekend gekregen. Het betreft verpleeghuis Willibrord in Middelburg en in Vlissingen verpleeghuis Vondellaan en zorgcentrum Scheldehof. Dit internationale label is een erkenning voor het bieden van mensgerichte zorg; mensgerichte zorg voor de cliënt en zijn naasten maar ook voor medewerkers. De drie locaties zijn de eersten in Zeeland die een Planetree Label behaald hebben. De overige locaties van WVO Zorg werken eveneens met Planetree. In de komende jaren hopen deze locaties het label te verwerven.

WVO Zorg werkt sinds 2012 volgens de zorgvisie van Planetree. ‘Onze missie is Samen voelt beter en Planetree helpt ons om dat vorm te geven’, aldus Jan de Graaf, voorzitter raad van bestuur van WVO Zorg. ‘Planetree richt zich niet alleen op de zorg, maar schenkt ook aandacht aan zaken als welzijn, voeding, spiritualiteit, omgeving en netwerk van cliënten; momenteel ook speerpunten van de overheid.’

Planetree Label
Planetree is een internationaal zorgconcept dat  wereldwijd door meer dan 800 instellingen uit de  gezondheidszorg wordt gebruikt. Het label is ontwikkeld om de best mogelijke zorg te stimuleren en te erkennen. De criteria voor het label zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de beoordeling of aan het gevraagde wordt voldaan, vindt mede plaats door persoonlijke feedback van cliënten, vrijwilligers en medewerkers op de levenskwaliteit, professionele kwaliteit en organisatieaspecten.

Meer informatie over Planetree vindt u op onze Planetree pagina en op de site van Planetree Nederland

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)