Doorstart Huis van Herinnering met nieuwe partner

Vanaf 12 januari 2017
Het Zeeuws Museum, SVRZ en nieuwe partner Scalda, gaan deze week van start met het ouderenproject Huis van Herinnering. Het project bestaat al sinds 2013 maar is nieuw leven ingeblazen met een vaste onderwijspartner.

Wat is Huis van Herinnering?
Huis van Herinnering is gericht op het delen van levensverhalen, waarbij voorwerpen uit de museale collectie het startpunt zijn voor een gesprek. Senioren, afkomstig uit een van de zorgcentra van SVRZ, worden in het museum bevraagd over hun verleden. De begeleiding wordt verzorgd door studenten van Scalda. Op deze wijze ontstaat een uitwisseling van informatie en verbinding tussen generaties. Het Zeeuws Museum, SVRZ en Scalda streven naar een zeer persoonlijk programma, waarbij de oudere Zeeuw aangesproken wordt op zijn kennis van vroeger en alle ruimte krijgt verhalen te vertellen en herinneringen tot leven te brengen.

Aanpak
De senioren brengen samen met studenten van de opleiding Zorg en Welzijn een bezoek aan het Zeeuws Museum. Ze krijgen gezamenlijk een interactieve rondleiding van een museumdocent. Bepaalde collectiestukken maken verhalen los bij de senioren. Zij gaan hierover in gesprek met de jongeren. Zo ontstaat in het Zeeuws Museum niet alleen een plezierige middag maar vooral ook een belangrijke verbinding van generaties. De studenten doen nieuwe kennis op en hun verantwoordelijkheidsgevoel wordt geprikkeld. Na het museumbezoek krijgen de studenten een gastles Intervisie, gegeven door één de opleidingscoördinatoren SVRZ. Zij delen met elkaar de ervaringen die ze op hebben gedaan tijdens de rondleiding. De studenten leren tijdens deze gastles over de inhoud van het werkveld van de ouderzorg.

Doelgroepen
- Senioren van SVRZ, die nog mobiel genoeg zijn om op stap te gaan
- MBO-studenten van het Scalda, Verzorgende-IG niveau 3, zowel Beroepsopleidende leerweg (BOL) als Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

Beoogde resultaten
- Stimuleren om ouderen een ‘eigen’ verhaal te vertellen aan de hand van de collectie
- Jaarlijks 80 senioren en ca. 150 mbo-studenten bereiken
- Een jaarlijks terugkerende activiteit te maken van het programma

Geplande data: 12/1, 26/1, 23/2, 9/3, 28/4, 4/4, 16/5, 23/5, 13/6, 20/6
www.zeeuwsmuseum.nl

foto: Mieke van Wijnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


geen compleet beeldverslag? druk op de pijltje boven in explorer (pagina vernieuwen)